× Testa ljudboksappen BookBeat gratis i 30 dagar! prova nu

Sapiens - En kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari

Sapiens – En kort historik över mänskligheten

Yuval Noah Harari

Sapiens – En kort historik över mänskligheten är en storslagen berättelse om människans ursprung, nutid och framtid. Den israeliske historikern Yuval Noah Harari vägleder oss från Homo sapiens första steg på jorden, då människan var ett däggdjur bland alla andra, till idag när vi står som planetens obestridda härskare – med makt att både skapa och utplåna liv.

Just nu får du testa gratis i 14 dagar

Recension av Sapiens

Sapiens – En kort historik över mänskligheten, av den israeliske forskaren och historikern Yuval Noah Harari, publicerades för första gången 2011 men är ett ständigt aktuell tidsdokument över mänsklighetens korta historia på jorden. Boken bygger på föreläsningar som Harari höll på Hebreiska universitetet i Jerusalem.

För hundratusen år sedan bodde åtminstone sex olika människoarter på jorden. Idag finns det bara en. Homo sapiens.

I boken Sapiens får vi följa mänsklighetens historia – från utvecklingen av forntida mänskliga arter under stenåldern, fram till det tjugoförsta århundradet, med fokus på just Homo sapiens.

Författaren Yuval Noah Harari delar in utvecklingen av Homo sapiens i fyra olika stadier:

  1. Den kognitiva revolutionen (cirka 70 000 f.Kr. när Sapiens utvecklade fantasin).
  2. Jordbruksrevolutionen (ca 10 000 f.Kr., jordbrukets utveckling).
  3. Föreningen av mänskligheten (den gradvisa konsolideringen av mänskliga politiska organisationer mot ett globalt imperium).
  4. Den vetenskapliga revolutionen (c. 1500 e.Kr., framväxten av objektiv vetenskap).

Även om en del forskare har kritiserat delar av det vetenskapliga underlaget i boken har den överlag fått fina recensioner, och det är lätt att förstå varför.
Yuval Noah Harari
Yuval Noah Harari har en förmåga att förklara komplexa saker på ett högst begripligt sätt, vilket gör att man som lyssnare (eller läsare) trollbinds av historien. Författarens tes är att Homo sapiens tack vare sin förmåga att samarbeta flexibelt i stora antal har kommit att dominera den värld vi delar med så många andra arter. Vidare menar han att vår samarbetsförmåga bygger på det faktum att vi (Homo sapiens) har en unik förmåga att tro på saker som enbart existerar i vår egen fantasi – såsom gudar, nationer, pengar och mänskliga rättigheter.

Lyssna på ”Sapiens – En kort historik över mänskligheten” gratis i 14 dagar hos BookBeat.

Sapiens – En kort historik över mänskligheten är ett måste att läsa eller lyssna på för alla som är intresserade av människans historia och vill få en bättre förståelse för vår roll på jorden och hur vi kom att dominera planeten.

Harari tar, på ett pedagogiskt sätt, med läsaren på en resa genom mänsklighetens utveckling. Migration, den kognitiva revolutionen och jordbruksrevolutionen. Han förklarar hur valutor uppstod, religioner skapades, imperialismens och kapitalismens formades och hur ojämlikheter samt orättvisor utvecklades.

Författaren beskriver även den förödelse som följt i människans fotspår. När de första människorna anlände i Nordamerika dog 34 av de 47 stora däggdjurssläktena. Samma siffror i Sydamerika är 50 av 60 och i Australien 23 av 24. Homo sapiens har under årens gång kommit att tillskansa sig makt att både skapa och utplåna liv.

Dessutom ger Yuval Noah Harari sina tankar om vår arts framtid…

Trots att ”Sapiens – En kort historik över mänskligheten” är en faktabok saknar den varken underhållningsvärde eller spänning. Boken väcker utan tvekan många känslor och vissa har till och med kallat den ”skrämmande” och ”sorglig”. Därför kan jag varmt rekommendera boken även till dig som inte vanligtvis läser denna typ av böcker. Ge den en chans. Du kommer inte att ångra dig.

Missa inte!

Skärmhjärnan av Anders Hansen

Skärmhjärnan: Hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda

Anders Hansen

Psykisk ohälsa har på relativt kort tid seglat upp som ett allvarligt hot mot folkhälsan. I Skärmhjärnan analyserar forskaren Anders Hansen konsekvenserna av dagens ständigt uppkopplade samhälle. Hur den digitala livsstilen, stressen och det rasande tempo den medför påverkar våra hjärnor. Boken är en ögonöppnare för alla som spenderar för många timmar framför skärmar av olika slag.